Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2008

Α) Διδακτορική διατριβή:"Μελέτη του μαθηματικού περιεχομένου του Ελληνικού Βιενναίου Φιλ. κώδικα 65 του 15ου αι.". (Επ. Καθηγήτρια κ. Μάρω Παπαθανασίου, Καθηγητές- Μέλη επταμελούς Επιτροπής: κ. κ.Σταύρος Παπασταυρίδης, Ιωάννης Αραχωβίτης, Παναγιώτης Τσαγκάρης από το Μαθηματικό Τμήμα του Παν. Αθηνών, Κωνσταντίνος Μανάφης, Φώτιος Δημητρακόπουλος, Ταξιάρχης Κόλιας από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών)

Το βιβλίο αυτό έχει ζητηθεί και ευρίσκεται στις εξής βιβλιοθήκες: α) Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (Αρ. ΒΕ: 303703).

β) Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας (Α.Τ.: Αα172ψ)

γ) Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα (Β. Ν.: 000217691).

δ) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Harvard(Η. N.: 010116112).

ε) Βιβλιοθήκη Έρευνας τουΚέντρου Βυζαντινών Ερευνών Dumbarton Oaks στην Ουάσινγκτον (QA14.B9 C43 2003).

ζ) Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας (Verbund-ID- Nr.: AC04777259).

η) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Βιέννης (AC04777259).

Β) Διπλωματική εργασία για την απόκτηση ΜΔΕ στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών: "Κώνου τομαί, Θεωρία και πράξη με έμφαση στις εφαρμογές για τα Τεχνικά Λύκεια". (Επ. Καθηγητής κ. Ιωάννης Αραχωβίτης,

Μέλη τριμελούς Επιτροπής: κ. κ. Σταύρος Παπασταυρίδης, Αθανάσιος Χρυσάκης)

Προέκυψαν 3 νέα θεωρήματα τα οποία με οδήγησαν στον 4ο ορισμό των κωνικών τομών βάσει της οπτικής τους ιδιότητας. Για το σχετικό άρθρο βλέπε σε :¨Κωνικές τομές- Ιστορικό- Θεωρία¨. Μαθηματική Επιθεώρηση της ΕΜΕ, 48 (1997), σελ. 32- 39.

Γ) ΒΙΒΛΙΑ

1) Τα Μαθηματικά στο Βυζάντιο, Λογιστική, εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα 2006. ISBN: 960-205-497-2.

2) Ιστορία Μαθηματικών, Τα Μαθηματικά στο Βυζάντιο,Λογιστική, εκδ. Παύλος, Αθήνα 2007. ISBN: 978-960-8258-22-8.

3) Τα Προβλήματα της Γεωμετρίας στο Βυζάντιο,Γεωδαισία, εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα 2006. ISBN: 960-250-498-0.

4) Ιστορία Μαθηματικών, Τα Προβλήματα της Γεωμετρίας στο Βυζάντιο,Γεωδαισία, εκδ. Παύλος, Αθήνα 2007. ISBN: 978-960-8258-21-1.

5) Το Μαθηματικό περιεχόμενο του Codex Vindobonensis phil. Graecus 65 (φφ. 11- 126), Εισαγωγή, Έκδοση και Σχόλια, εκδόσεις Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2006. ISBN: 960-7856-19-8.

Το Πανεπιστήμιο του Michigan προσέφερε ένα αντίτυπο, και το βιβλίο ψηφιοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2009. Έτσι έχει κανείς τη δυνατότητα, εισάγοντας συγκεκριμένο όρο αναζήτησης να διαβάσει αποσπάσματα από αυτό.

Το βιβλίο αυτό που χαρακτηρίστηκε ΔΙΕΘΝΩΣ ως ΕΡΓΟ-ΠΗΓΗ για την Ιστορία των Μαθηματικών Μεθόδων, και ως ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΕΡΓΟ-ΠΗΓΗ για τη μελέτη και διδασκαλία των Μαθηματικών στο Βυζάντιο, έχει ζητηθεί και βρίσκεται μεταξύ άλλων Βιβλιοθηκών και στις Βιβλιοθήκες:

1) του Πανεπιστημίου Harvard (Η. N.: 010301697).2) του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Dumbarton Oaks στην Ουάσινγκτον (Zournals DF503.V972 v.41). 3) της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής της Αθήνας (cote: 16707(41)). 4) του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βιέννης (Verbund- ID- Nr.: AC06391812). 5) του Πανεπιστημίου Illinois-Urbana Champaign (C.N. 949.5005.BYZSUP.v.41). 6) του Πανεπιστημίου Notre Dame στην Ιντιάνα των Η.Π.Α. (S.N. 002352168).7) του Πανεπιστημίου του Chicago (QA14.B9 C432 2006). 8)Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας (Verbund Id. n. 1229658-C.41 Han.). 9) του Πανεπιστημίου Michigan(I.N. 9607856198). 10) του Πανεπιστημίου Cambridge (Cl. 523:1.c.11.41). 11) του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ.(Barcode: 0000319889).12) του Τμήματος Μαθηματικών του Ε.Κ.Π.Α.(Αρ. Βε. : 444378).13) Bavarian State Library(Sign.: 2007.61802). 14) του Πανεπιστημίου του Μονάχου (Sign.: 1210/FK 56000 M 426.006). 15) του Πανεπιστημίου της Βόννης (Sign.: SL-200512).16) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων(Τ.Α. 510).

17) του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο) (QA32C4322006).

18) Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα (Β. Ν.: 000240827).

19) του LundUniversity της Σουηδίας (C.N. 08/3818).

20) του Collège de France στο Παρίσι ( Biblioth.Byzantine, cote: SER. BY. K41).

21) του Ruprecht-Karls University της Χαϊδελβέργης (Sign. 2008C2904).

22) τουΤμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ (Α.Ε. 0150073738, QA32.C44 2006).

23) του Πανεπιστημίου Cincinnati των Η.Π.Α. (C.N. QA14.B9C32 2006).

24) του Ιδρύματος ΜελετώνΧερσονήσου του Αίμου(Τ.Α. 091.09/ΧΑΛ).

25) του Πανεπιστημίου Princeton των Η.Π.Α. (C.N. QA14.B9C432 2006).

Αναφορά στο βιβλίο και περιγραφή του έχει γίνει στο περιοδικό

1) Byzantinische Zeitschrift, band 101 heft 1 (2008), ed. Walterde Gruyter, Berlin,NewYork, σελ. 502, από τον Ομότιμο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπυρίδωνα Τρωιάνο.

2) Byzantinische Zeitschrift, band 101/2 (2008) : III. Abteilung,ed. Walter de Gruyter,Berlin, NewYork, σελ.1066, από την Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας του Α.Π.Θ. κ. Σ. Κοτζάμπαση.

6) Η διδασκαλία των Μαθηματικών στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας, σύμφωνα με τον κώδικα 72 της Βιβλιοθήκης της Δημητσάνας, Εισαγωγή, Έκδοση και Σχόλια, εκδ. Μαρία Χάλκου, Αθήνα 2009. ISBN: 978-960-931555- 5.

Το βιβλίο μόλις τέθηκε σε κυκλοφορία ψηφιοποιήθηκε από τη βιβλιοθήκη "Ανέμη" του Πανεπιστημίου της Κρήτης και είναι στη διάθεση των αναγνωστών-ερευνητών στην ιστοσελίδα (www.anemi.uoc.gr).

Θεωρείται παγκοσμίως μοναδικό ΕΡΓΟ-ΠΗΓΗ για την Ιστορία των Μαθηματικών και της Εκπαίδευσης του 18ου αι. και ευρίσκεται ήδη στις εξής Βιβλιοθήκες:

1) Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας

2) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Κρήτης (Τ.Τ. QΑ32.C432 2009).

3) Widener Harvard Depository (H.N. 012249005).

7) Κωνικές Τομές: Εισαγωγή, Θεωρία-4ος Ορισμός, Εφαρμογές για τη διδασκαλία, εκδ. Μαρία Χάλκου, Αθήνα 2010.

Το βιβλίο προλογίζει ο κ. Ιωάννης Αραχωβίτης, Μέλος του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Βρίσκεται ψηφιοποιημένο στην Βιβλιοθήκη ΑΝΕΜΗ του Πανεπιστημίου της Κρήτης, και στη Βιβλιοθήκη WIDENER του Πανεπιστημίου του HARVARD.

Δ) ΒΙΒΛΙΑ σεσυνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της συγγραφικής ομάδας των μαθηματικών του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας του ΥΠ.Ε.Π.Θ:

1) Αξιολόγηση των μαθητών στα ΜαθηματικάΒ’ Λυκείου, τεύχος Β’, ISBN960-541-024-9

2) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Β’ Λυκείου, τεύχος Γ’, ISBN960-541-039-7

3) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Γ’ Λυκείου, τεύχος Α’ Θετικής κατεύθυνσης, ΙSΒΝ 960-541-050-8

4) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Γ’ Λυκείου, τεύχος Β’ Θετικής κατεύθυνσης, ΙSΒΝ 960-541-081-8

5) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Γ’ Λυκείου, τεύχος Α’ Τεχνολογικής κατεύθυνσης, ΙSΒΝ 960-541-050-8

6) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Γ’ Λυκείου, τεύχος Β’ Τεχνολογικής κατεύθυνσης, ΙSΒΝ 960-541-082-6

7) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Γ’ Λυκείου, τεύχος Α’ Γενικής Παιδείας, ΙSΒΝ 960-541-050-8

8) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Γ’ Λυκείου, τεύχος Β’ Γενικής Παιδείας, ΙSΒΝ 960-541-083-4

Δημοσιεύσεις

1) ¨Κωνικές τομές- Ιστορικό- Θεωρία¨. Μαθηματική Επιθεώρηση της ΕΜΕ, 48 (1997), σελ. 32- 39. Η εργασία περιλαμβάνει 3 νέα θεωρήματα των κωνικών τομών τα οποία διετύπωσα και απέδειξα. Τα συγκεκριμένα θεωρήματα μας οδηγούν σήμερα μετά από περίπου 2.300 έτη που θεμελιώθηκαν οι 3 πρώτοι ορισμοί, στον 4ο ορισμό των κωνικών τομών.

2) ¨Αξιολόγηση Παιδαγωγικών Συστημάτων¨. Ευκλείδης Γ’ της ΕΜΕ, 52 (1999), σελ. 26- 38. Βλ. και σε Περιλήψεις Εισηγήσεων Συμποσίου των Δελφών του Κ.Ε.Ε., Δελφοί 1998.

3) ¨Ο δειγματοληπτικός έλεγχος για τον προσδιορισμό του ποσοστού κάποιου ονόματος με τη χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου¨. Μαθηματική Επιθεώρηση της ΕΜΕ, 56 (2001), σελ. 7- 14.

4) ¨Διδακτική προσέγγιση των προόδων και αναλογιών κατά τον 15ον αιώνα¨. Πρακτικά του Β’ Συνεδρίου Βυζαντινολόγων, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1999, σελ. 172.

5) ¨Η διδασκαλία των ριζών δευτέρας και τρίτης τάξεως. Μία διδακτική προσέγγιση που βρέθηκε σε ελληνικό χειρόγραφο της Βιέννης¨. Πρακτικά του Γ’ Συνεδρίου Βυζαντινoλόγων, Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2000, σελ. 90.

6) ¨Aλληλεπιδράσεις Μαθηματικής Παιδείας και Βυζαντινής Κοινωνίας του 15ου αι. κατά τον Βιενναίο Ελληνικό φιλ. Κώδικα 65¨. Πρακτικά του 19ου Πανελλαδικού Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας της Ε.Μ.Ε. με θέμα ¨Τα Μαθηματικά Διαχρονικός Παράγοντας Πολιτισμού¨, Κομοτηνή, Νοέμβριος 2002, σελ. 406-417.

7)¨Θέματα Τεχνικής Εκπαίδευσης σε πρόγραμμα διδασκαλίας Μαθηματικών του 15ου αι.¨. Πρακτικά του Δ’ Συνεδρίου Βυζαντινολόγων, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2002, σελ. 146.

8) ¨Προβληματισμός και προτάσεις σχετικά με παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας των κλασμάτων. Επίδραση των «πιστεύω» του διδάσκοντα¨. Παιδαγωγικός Λόγος, τ.χ. 1 (2002), σσ. 95-107. Σε συνεργασία με τις κκ. Μπούρικα Μαρία, Πέτρου Αθηνά.

9)¨Αλληλεπιδράσεις μεταξύ Δύσης και Βυζαντίου στον τομέα της Μαθηματικής Επιστήμης¨. Πρακτικά Ε' Συνεδρίου Βυζαντινολόγων, Κέρκυρα, Οκτώβριος 2003, σελ. 199-203.

10) ¨Η Μαθηματική Παιδεία και η ορολογία της στο Βυζάντιο κατά τον 15ον αι.¨ Εώα και Εσπέρια , 5, (2001-2003), σελ. 51-62, ISSN: 1106-2614.

Αναφορά στο άρθρο αυτό έχει γίνει στο περιοδικό:

α) Byzantinische Zeitschrift, band 101/2 (2008) : III. Abteilung, ed. Walter de Gruyter, Berlin, New York, σελ. 1066. Η αναφορά έγινε από τον Ιστορικό του Ε.Ι.Ε. κ. Χαράλαμπο Γάσπαρη.

β) Byzantinische Zeitschrift. Volume 97, Issue 1, Pages 263–515, ISSN (Print) 0007-7704, DOI: 10.1515/BYZS.2004.263, /October/2004, Published Online: 07/02/2008 από τον P. Schreiner.

11) ¨Problems of Technical Education in a programme of teaching Mathematics in the 15th century according to the codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (f.11r-126r)¨. History and Education in Mathematics and Informatics, ed. University of Latvia, 2003, σελ. 165-171, ISBN 9984-725-88-X.

12) ¨The Pythagorean Rule and its application, according to a Greek Manuscript of the 15th cen. in Wien¨, Review of the National (Serbian) Center for Digitization, Pub. Faculty of Mathematics, Belgrade, τεύχος 9 (2006), σελ. 63-70, ISSN: 1820-0109.

Αναφορά στο άρθρο έχει γίνει

1) Στον Σερβικό Εθνικό Κατάλογο Επιστημονικών Άρθρων στην ιστοσελίδα http://scindeks.nb.rs/article.aspx?query=RELAAU%26and%264774&page=2&sort=1&stype=0&backurl=/Related.aspx%3fartaun%3d4774

2) Στο Νewsletter of History and Pedagogy of Mathematics (H.P.M.), τεύχος 66, Νοέμβριος 2007, σελ. 10.

3) Στην ιστοσελίδα συλλογής επιστημονικών άρθρων: http://www.gogetpapers.com/Explore/Ferdinand_Maria_1_Tutorials/1, όπου μπορείτε να το διαβάσετε ολόκληρο.

13) ¨Tα Μαθηματικά των Βυζαντινών χρυσοχόων σύμφωνα με τον Βιενναίο Ελληνικό φιλολογικό κώδικα 65 (φ. 11α-126α) του 15ου αι.¨. Πρακτικά (υπό έκδοση) ΣΤ' Συνεδρίου Βυζαντινολόγων, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2005.

14) ¨Η Βυζαντινή Μαθηματική Εγκυκλοπαίδεια¨, τομέας "Ιστορία-Λαογραφία" στην ιστοσελίδα: www.arcadians.gr .

Το άρθρο αυτό επελέγη απο την ιστοσελίδα www.arcadians.gr. για τον τομέα ‘Ελληνες και Μαθηματικά’ της ιστοσελίδας μαθηματικών της Πάτρας: www.mathsforyou.gr. Το άρθρο δημοσιεύθηκε επίσης και στην εφημερίδα του παραρτήματος Ροδόπης της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στο φύλλο 1 Μαρτίου-Απριλίου 2008, σελ. 6. Η αντίστοιχη ιστοσελίδα είναι: http://apeironews.blogspot.com.

15) ¨Transcription, Introduction and Mathematical comments (in Greek)¨, Νewsletter of History and Pedagogy of Mathematics (H.P.M.), τεύχος 66, Νοέμβριος 2007, σελ. 8,9.

16) "Η Ιστορία των μεθόδων των αργυροχρυσοχόων", τομέας "Ιστορία-Λαογραφία" στην ιστοσελίδα: www.arcadians.gr.

17) ¨Η Ελληνική Μαθηματική Εγκυκλοπαίδεια των Βυζαντινών¨, Βυζαντινά τόμ. 27ος, εκδ. Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 91-128.

18) ‘The Mathematical Encyclopaedia of the 15th century, Review of the National (Serbian) Center for Digitization, Pub. Faculty of Mathematics, Belgrade, τεύχος 12 (2008), σελ. 119-130, ISSN: 1820-0109.

Αναφορά στο άρθρο έχει γίνει στον Σερβικό Εθνικό Κατάλογο Επιστημονικών Άρθρων στην ιστοσελίδα http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1820-01090812119C=en

19) ¨Ιστορικές Μαθηματικές Μέθοδοι κατά την Ελληνική Βιενναία Μαθηματική Πραγματεία¨, Ευκλείδης Γ’ της ΕΜΕ, 69 (2008), σελ. 101-122.

20) Arithmetical operations, fractions, progressions, linear equations, and roots of real numbers, according to codex Vindobonensis phil. Gr. 65 of the 15th century”, Review of the National (Serbian) Center for Digitization, Pub. Faculty of Mathematics, Belgrade, τεύχος 14 (2009), σελ. 67- 77, ISSN: 1820-0109.

Αναφορά στο άρθρο έχει γίνει στον Σερβικό Εθνικό Κατάλογο Επιστημονικών Άρθρων στην ιστοσελίδα http://scindeks.nb.rs/article.aspx?query=RELAAU%26and%264774&page=0&sort=1&stype=0&backurl=/Related.aspx%3fartaun%3d4774

21) "Η διδασκαλία των Μαθηματικών από την εποχή του Βυζαντίου έως τα χρόνια της τουρκοκρατίας και η συμβολή του Νικηφόρου Θεοτόκη, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 72 χειρόγραφο της βιβλιοθήκης της Δημητσάνας", Ευκλείδης γ' της ΕΜΕ, 71 (2009), σελ. 63-86.

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

1) ¨Αξιολόγηση παιδαγωγικών συστημάτων¨, ανακοίνωση σε συνεργασία με την κ. Αθηνά Πέτρου, στο Συμπόσιο των Δελφών με θέμα ¨Μάθηση και Διδασκαλία. Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις¨, το οποίο διοργάνωσε το Κ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο, Δελφοί, Δεκέμβριος 1998.

2) ¨Διδασκαλία Μαθηματικών προβλημάτων πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, προόδων, και αναλογιών στο Βυζάντιο¨, ανακοίνωση στο Β Συνέδριο Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Σεπτέμβριος 1999.3) ¨Ρίζες πραγματικών αριθμών¨, ανακοίνωση στο Γ Συνέδριο Βυζαντινολόγων, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2000. 4) ¨Θέματα Τεχνικής εκπαίδευσης σε πρόγραμμα διδασκαλίας Μαθηματικών του 15ου αι..¨, ανακοίνωση στο Δ Συνέδριο Βυζαντινολόγων, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος 2002. 5) ¨Αλληλεπιδράσεις Μαθηματικής Παιδείας και Βυζαντινής κοινωνίας του 15ου αι. κατά τον Βιενναίο Ελληνικό φιλ. Κώδικα 65¨, ανακοίνωση στο 19οΠανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Κομοτηνή, Νοέμβριος 2002. 6) ¨Προβλήματα Τεχνικής εκπαίδευσης σε πρόγραμμα διδασκαλίας Μαθηματικών του 15ου αι.¨, ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Μαθηματικών ΜΑSSΕΕ 2003, Μπόροβιτς, Βουλγαρία, Σεπτέμβριος 2003. 7) ¨Αλληλεπιδράσεις μεταξύ Δύσης και Βυζαντίου στον τομέα της Μαθηματικής Επιστήμης¨, ανακοίνωση στο Ε Συνέδριο Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου¨, Φιλοσοφική Σχολή Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα, Σεπτέμβριος 2003. 8) ¨Το Πυθαγόρειο Θεώρημα και οι εφαρμογές του σύμφωνα με τον Βιενναίο Ελληνικό Φιλ. Κώδικα 65 του 15ου αι. (φ. 11α- 126α), ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιοποίησης SEEDI, Oχρίδα, FYROM, Σεπτέμβριος 2005. 9) ¨Τα Μαθηματικά των Ελλήνων Αργυροχρυσοχόων¨, ανακοίνωση (από κοινού με την Επίκουρη Καθηγήτρια του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μάρω Παπαθανασίου) στο ΣΤ Συνέδριο Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου¨, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2005. 10) ¨Η Μαθηματική Εγκυκλοπαίδεια του 15ουαιώνα¨, ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιοποίησης SEEDI, Μαυροβούνιο, Σεπτέμβριος 2007. 11) Arithmetical operations, fractions, progressions, linear equations, and roots of real numbers, according to codex Vindobonensis phil. Gr. 65 of the 15th century, ανακοίνωση στο 4th SEEDI International Conference: Digitization of cultural and Scientific heritage, June 12-15, 2008, Belgrade, Serbia

12) Mathematics of Byzantine Silversmiths, Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Μαθηματικών MICOM 2009, Οχρίδα, FYROM, 16-20 Σεπτεμβρίου 2009.